AD 2007 nr 83

Målet gällde skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Hotell och Restaurang Facket; Day One Café Aktiebolag i konkurs

Nr 83

Hotell och Restaurang Facket

mot

Day One Café Aktiebolag i konkurs i Stockholm.

Målet gällde skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-11-07, målnummer A-120-2007

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg