AD 2007 nr 84

Målet gällde skadestånd med anledning av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

R.E.; International Media Sales A/S

Nr 84

R.E. i Stockholm

mot

International Media Sales A/S i Bergen, Norge.

Överklagade avgörandet: Huddinge tingsrätts dom den 10 oktober 2006 i mål nr T 30-05

Målet gällde skadestånd med anledning av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-11-07, målnummer B-103-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky, Håkan Torngren, Maria Hansson och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig