AD 2007 nr 91

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Kommunalarbetareförbundet; Norrorts Dagcenter Aktiebolag

Nr 91

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Norrorts Dagcenter Aktiebolag i Spånga.

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-11-28, målnummer A-178-2007

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Inge Karlström