AD 2007 nr 92

Målet gällde stadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

A.B.; JRJ Servicetjänster i Sverige Aktiebolag

Nr 92

A.B. i Östersund

mot

JRJ Servicetjänster i Sverige Aktiebolag i Föllinge.

Överklagade avgörandet: Östersunds tingsrätts dom den 19 mars 2007 i mål T 581-06

Målet gällde stadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-12-05, målnummer B-42-2007

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Per Bardh och Margareta Zandén. Enhälligt.

Skreterare: Inge Karlström