AD 2007 nr 93

Målet gällde saklig grund för uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

M.R.; Manpower Aktiebolag

Nr 93

M.R. i Tyresö

mot

Manpower Aktiebolag i Stockholm.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 25 april 2006 i mål nr T 2007-04

Målet gällde saklig grund för uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-12-05, målnummer B-55-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Mårten Holmström, Jan Nordin, Gun Tidestav, Gunilla Kevdal och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell