AD 2007 nr 96

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

F.R.; Härryda kommun

Nr 96

F.R. i Mölnlycke

mot

Härryda kommun i Mölnlycke.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 7 juni 2007 i mål T 50-07

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-12-12, målnummer B-76-2007

Ledamöter: Inga Åkerlund, Elisabeth Bjar och Stina Nilsen ( f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Sekreterare: Helena Jonsson