AD 2008 nr 1

Målet gällde uppsägning. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak avslogs.

Parter:

Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC; IZAKAYAKOI Aktiebolag

Nr 1

Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC i Malmö

mot

IZAKAYAKOI Aktiebolag i Malmö.

Målet gällde uppsägning. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak avslogs.

Dom 2008-01-16, målnummer A-5-2007

Ledamöter: Michaël Koch, Håkan Lundquist, Folke K. Larsson, Göran Trogen, Kent Johansson, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson