AD 2008 nr 13

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Pilotförbundet; Nordic Airways Aktiebolag

Nr 13

Pilotförbundet i Märsta

mot

Nordic Airways Aktiebolag i Solna.

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-02-13, målnummer A-194-2007

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Kristina Andersson