AD 2008 nr 21

Målet gällde skadestånd på grund av förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; A.J.; D.S. med registrerad firma Design Villan GBG

Nr 21

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och A.J. i Göteborg

mot

D.S. med registrerad firma Design Villan GBG i Nol.

Målet gällde skadestånd på grund av förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-02-27, målnummer A-137-2007

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Emma Cardell