AD 2008 nr 22

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Parter:

A.L.; Congrex (Sweden) Aktiebolag

Nr 22

A.L. i Cannes, Frankrike

mot

Congrex (Sweden) Aktiebolag i Stockholm

samt

Congrex (Sweden) Aktiebolag i Stockholm

mot

A.L. i Cannes, Frankrike.

Överklagande avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 25 september 2007 i mål nr T 16504-04

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Dom 2008-02-27, målnummer B-88-2007

Ledamöter: Inga Åkerlund, Lars Johan Eklund, Ingrid Lyberg, Claes Frankhammar, Gösta Rehnstam, Per Bardh och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Helena Jonsson