AD 2008 nr 23

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

G.W.; Skanska Sverige Aktiebolag

Nr 23

G.W. i Söderköping

mot

Skanska Sverige Aktiebolag i Solna.

Överklagade avgörandet: Norrköpings tingsrätts dom den 30 januari 2007 i mål nr T 2545-05

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2008-03-05, målnummer B-75-2007

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Eva Plogeus, Charlott Richardson, Teddy Glans, Maria Hansson och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Carin Häckter