AD 2008 nr 27

Målet gällde försäljningsprovision. Domen innebar att tingsrättens dom i huvudsaken fastställdes.

Parter:

B.F.; Tebargo Fastigheter Aktiebolag

Nr 27

B.F. i Sölvesborg

mot

Tebargo Fastigheter Aktiebolag i Nacka

samt

Tebargo Fastigheter Aktiebolag i Nacka

mot

B.F. i Sölvesborg.

Överklagade avgörandet: Blekinge tingsrätts dom den 11 december 2006 i mål nr T 2112-02

Målet gällde försäljningsprovision. Domen innebar att tingsrättens dom i huvudsaken fastställdes.

Dom 2008-03-26, målnummer B-4-2007

Ledamöter: Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Gabriella Forssell, Elisabeth Bjar, Eva-Lena Danielsson och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg