AD 2008 nr 30

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

PMP Marknadskonsult Aktiebolag; P.E.

Nr 30

PMP Marknadskonsult Aktiebolag i Örebro

mot

P.E. i Garphyttan.

Överklagade avgörandet: Örebro tingsrätts dom den 21 juni 2006 i mål T 2885-03

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2008-04-09, målnummer B-90-2006

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Jan Nordin, Inger Mattsson Kasserud, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.

Sekreterare: Kristina Andersson