AD 2008 nr 33

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

Furnco Future Technologies Aktiebolag; L.P.; K.Q.; Partner Tech Vellinge Aktiebolag

Nr 33

Furnco Future Technologies Aktiebolag i Vellinge

mot

L.P. i Limhamn, K.Q. i Helsingborg och PartnerTech Vellinge Aktiebolag i Vellinge.

Överklagade avgörandet: Malmö tingsrätts, avd. 2, dom den 5 juli 2006 i mål nr T 9671-04

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2008-04-16, målnummer B-81-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Dag Ekman, Kerstin Andersson, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell