AD 2008 nr 38

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

B.G.; Staten genom Luleå Tekniska Universitet

Nr 38

B.G. i Helsingborg

mot

Staten genom Luleå Tekniska Universitet i Luleå.

Överklagade avgörandet: Luleå tingsrätts dom den 9 mars 2007 i mål nr T 1037-05

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2008-05-07, målnummer B-36-2007

Ledamöter: Inga Åkerlund, Hans Blyme, Kerstin Andersson, Gabriella Forssell, Anders Hagman, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Helene Lindström