AD 2008 nr 4

Målet gällde ersättning för utfört arbete m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

G.H.; Norrköpings kommun

Nr 4

G.H. i Åby

mot

Norrköpings kommun.

Överklagade avgörandet: Norrköpings tingsrätts dom den 17 juni 2005 i mål nr T 484-04

Målet gällde ersättning för utfört arbete m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2008-01-16, målnummer B-91-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Kurt Eriksson, Kerstin Brodowsky, Teddy Glans, Maria Hansson och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Helena Jonsson