AD 2008 nr 42

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Fackförbundet SKTF; Vårdföretagarna; Stiftelsen Strandgården

Nr 42

Fackförbundet SKTF

mot

Vårdföretagarna och Stiftelsen Strandgården i Luleå.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2008-05-14, målnummer A-233-2007

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Emma Cardell