AD 2008 nr 44

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut i huvudsaken fastställdes.

Parter:

Isodrän Aktiebolag; J.J.

Nr 44

Isodrän Aktiebolag i Skogås

mot

J.J. på Ingarö.

Överklagade avgörandet: Nacka tingsrätts dom den 2 mars 2007 i mål nr T 951-06

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut i huvudsaken fastställdes.

Dom 2008-05-28, målnummer B-37-2007

Ledamöter: Michaël Koch, Ulrika Stenbeck Gustavson, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Håkan Torngren, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson