AD 2008 nr 48

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

Köpings kyrkliga samfällighet; R.T.

Nr 48

Köpings kyrkliga samfällighet i Köping

mot

R.T. i Kolsva.

Överklagade avgörandet: Västmanlands tingsrätts dom den 15 februari 2007 i mål nr T 5567-05

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2008-06-04, målnummer B-30-2007

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Ulf Perbeck, Maria Hansson och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Kristina Andersson