AD 2008 nr 52

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Transportarbetareförbundet; J.A.Is Åkeri Aktiebolag

Nr 52

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

J.A.Is Åkeri Aktiebolag i Vadstena.

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-06-11, målnummer A-37-2008

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson