AD 2008 nr 53

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

G.R.; H.K.

Nr 53

G.R. i Laskarzew, Polen

mot

H.K. i Malmö.

Överklagade avgörandet: Malmö tingsrätts, avd. 2, dom den 25 juni 2007 i mål nr T 8154-06

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2008-06-11, målnummer B-79-2007

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Peter Ander och Gunilla Kevdal. Enhälligt.

Sekretere: Anne Lillieroth