AD 2008 nr 55

Målet gällde preskription. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

R.M.; Staten genom Vägverket

Nr 55

R.M. på Frösön

mot

Staten genom Vägverket i Borlänge.

Överklagade avgörandet: Östersunds tingsrätts mellandom den 1 november 2007 i mål nr T 962-07

Målet gällde preskription. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2008-06-18, målnummer B-101-2007

Ledamöter: Michaël Koch, Anders Hagman och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson