AD 2008 nr 59

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Parter:

B M Avfuktarservice Aktiebolag; Avfuktarinstallatören i Malmö Aktiebolag; V.C.; T.S.

Nr 59

B M Avfuktarservice Aktiebolag i Lomma

mot

Avfuktarinstallatören i Malmö Aktiebolag i Malmö, V.C. i Malmö och T.S. i Malmö.

Överklagade avgörandet: Malmö tingsrätts, avd. 4, dom den 29 juni 2007 i mål T 9572-04

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Dom 2008-06-25, målnummer B-78-2007

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Emma Cardell, Kurt Eriksson, Gunnar Göthberg, Anders Hagman, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Kristina Wik