AD 2008 nr 6

Målet gällde anställning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Parter:

A.S.; Göteborgs Spårvägar Aktiebolag

Nr 6

A.S. i Hisings Backa

mot

Göteborgs Spårvägar Aktiebolag i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 13, dom den 27 mars 2006 i mål T 9745-04

Målet gällde anställning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Dom 2008-01-23, målnummer B-45-2007

Ledamöter: Michaël Koch, Rolf Hugert och Birgitta Widén. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson