AD 2008 nr 67

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande av avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; RTM Entreprenad Handelsbolag; M.H.; T.L.

Nr 67

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

RTM Entreprenad Handelsbolag i Sundbyberg, M.H. i Sollentuna och T.L. i Upplands Väsby.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande av avge svaromål.

Dom 2008-08-20, målnummer A-56-2008

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Ulrika Björne