AD 2008 nr 69

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Bekväma Fönster i Fyrstad Aktiebolag

Nr 69

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Bekväma Fönster i Fyrstad Aktiebolag i Uddevalla.

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2008-09-17, målnummer A-221-2007 och A-244-2007

Ledamot: Kristina Andersson