AD 2008 nr 7

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot kollektivavtal och förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Kakel och keramikcenter i Skåne Aktiebolag

Nr 7

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Kakel och keramikcenter i Skåne Aktiebolag i Åkarp.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot kollektivavtal och förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-01-23, målnummer A-239-2007

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Anders Canemyr