AD 2008 nr 78

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Bygg Nära Natur Gotland Aktiebolag

Nr 78

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Bygg Nära Natur Gotland Aktiebolag i Katrineholm.

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-10-15, målnummer A-130-2008

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Emma Görnerup Cardell