AD 2008 nr 79

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Parter:

Industrifacket Metall; Vångsjö Åkeri o Transport Aktiebolag

Nr 79

Industrifacket Metall

mot

Vångsjö Åkeri o Transport Aktiebolag i Trelleborg.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Dom 2008-10-22, målnummer A-251-2007

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Carin Häckter