AD 2008 nr 80

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Norrtälje Bygg- och Marknadsteknik Aktiebolag

Nr 80

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Norrtälje Bygg- och Marknadsteknik Aktiebolag i Norrtälje.

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Dom 2008-10-22, målnummer A-117-2008

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson