AD 2008 nr 86

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot reglerna om företrädesrätt till återanställning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Parter:

Handelsanställdas förbund; Svensk Handel (för ej talan); Saluhallen Åkersberga Aktiebolag i likvidation i konkurs

Nr 86

Handelsanställdas förbund

mot

Svensk Handel (för ej talan) och Saluhallen Åkersberga Aktiebolag i likvidation i konkurs i Stockholm.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot reglerna om företrädesrätt till återanställning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Dom 2008-11-05, målnummer A-18-2008

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Kristina Wik