AD 2008 nr 88

Målet gällde fordran avseende lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Strufast Aktiebolag

Nr 88

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Strufast Aktiebolag i Helsingborg.

Målet gällde fordran avseende lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2008-11-12, målnummer A-128-2008

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Marie-Louise Collin