AD 2008 nr 93

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att förbundets talan i allt väsentligt bifölls.

Parter:

Svenska Transportarbetareförbundet; Kommunala Företagens Samorganisation; Renova Aktiebolag

Nr 93

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Kommunala Företagens Samorganisation och Renova Aktiebolag i Göteborg.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att förbundets talan i allt väsentligt bifölls.

Dom 2008-11-19, målnummer A-173-2007

Ledamöter: Michaël Koch, Lars Dirke, Christer Måhl, Jan Nordin, Anders Hagman, Ronny Wenngren och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson