AD 2009 nr 31

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

S.V.; Skärholmens församling

Nr 31

S.V. i Skärholmen

mot

Skärholmens församling i Skärholmen.

Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 26 oktober 2007 i mål nr T 2760-07

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2009-04-22, målnummer B-99-2007

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Peter Syrén (revisionssekreterare; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Göran Trogen, Ulf Perbeck, Anders Tiderman och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Anne Lillieroth