AD 2009 nr 46

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Parter:

Svenska Kommunalarbetareförbundet; Gotlands kommun

Nr 46

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Gotlands kommun.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2009-06-10, målnummer A-81-2008

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg