AD 2009 nr 6

Målet gällde fastställelse av skadeståndsskyldighet. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

E.A. m.fl.; SAS Scandinavian Airlines Sverige Aktiebolag

Nr 6

E.A. m.fl.

mot

SAS Scandinavian Airlines Sverige Aktiebolag i Stockholm.

Överklagade avgörandet: Malmö tingsrätts, avd. 2, dom den 15 november 2007 i mål nr T 8898-05, T 8938-05, T 8939-05, T 8940-05, T 8941-05, T 8942-05, T 8965-05, T 8966-05, T 8967-05, T 8968-05, T 8969-05, T 8970-05, T 8972-05, T 8973-05, T 8974-05, T 8975-05, T 8976-05, T 8978-05, T 8979-05, T 8980-05, T 8982-05, T 8984-05, T 8985-05

Målet gällde fastställelse av skadeståndsskyldighet. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2009-01-21, målnummer B-108-2007

Ledamöter: Inga Åkerlund, Marianne Lishajko (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Charlott Richardson, Inger Mattsson Kasserud, Maria Hansson och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Marie-Louise Collin