AD 2009 nr 74

Målet gällde anställningsform. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Parter:

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4; Sveriges Hamnar; Göteborgs Hamn Aktiebolag

Nr 74

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg

mot

Sveriges Hamnar och Göteborgs Hamn Aktiebolag i Göteborg.

Målet gällde anställningsform. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2009-10-14, målnummer A-3-2009

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Sören Öman, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Pontus Sjöstrand, Anders Tiderman och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Niklas Berthelson