AD 2009 nr 75

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Kommunalarbetareförbundet; RABOS Helsingborg

Nr 75

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

RABOS Helsingborg i Helsingborg.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2009-10-14, målnummer A-50-2009

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Carin Häckter