AD 2009 nr 88

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Hotell- och Restaurang Facket; Occasion Wine Sweden Aktiebolag i konkurs

Nr 88

Hotell- och Restaurang Facket

mot

Occasion Wine Sweden Aktiebolag i konkurs i Stockholm.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2009-11-25, målnummer A-83-2009

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Niklas Berthelson