AD 2009 nr 93

Målet gällde fråga om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan biföls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Fastighetsanställdas Förbund; T.M.M.

Nr 93

Fastighetsanställdas Förbund

mot

T.M.M. i Borås.

Målet gällde fråga om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan biföls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2009-12-09, målnummer A-10-2009

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Carin Häckter