AD 2010 nr 7

Målet gällde skadestånd för brott mot lagen om skydd för företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens dom delvis ändrades.

Parter:

ÅF Ingemansson Aktiebolag; S.O.; Semcon Caran Aktiebolag

Nr 7

ÅF Ingemansson Aktiebolag i Göteborg

mot

S.O. i Kullavik och Semcon Caran Aktiebolag i Göteborg

samt

S.O. i Kullavik

mot

ÅF Ingemansson Aktiebolag i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 13, dom den 23 maj 2008 i mål nr T 13318-04

Målet gällde skadestånd för brott mot lagen om skydd för företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens dom delvis ändrades.

Dom 2010-02-03, målnummer B-66-2008

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Eva Plogeus, Rolf Hugert, Ulf Perbeck, Anders Tiderman och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Carin Häckter