AD 2013 nr 10

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; A.G.; M.D.G. i Sulejowek

Nr 10

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

A.G. i Göteborg och M.D.G. i Sulejowek i Polen.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Dom 2013-02-06, målnummer A-178-2010

Ledamöter: Jonas Malmberg, Per Sundberg, Per-Anders Edin, Charlott Richardson, Staffan Löwenborg, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Öhberg. Enhälligt.

Sekreterare: Charlotte Svanström