AD 2014 nr 74

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Sveriges Veterinärförbund; Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (för ej talan); Solsidans Djurklinik AB

Nr 74

Sveriges Veterinärförbund

mot

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (för ej talan) och Solsidans Djurklinik AB i Saltsjöbaden.

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2014-10-29, målnummer A-65-2014

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Fredrik Öberg