AD 2015 nr 19

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsaken avslogs.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; L.C.

Nr 19

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

L.C. i Södertälje.

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsaken avslogs.

Dom 2015-03-25, målnummer A-238-2013 och A-195-2014

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Charlott Richardson, Elisabeth Bjar, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lisa Anestål