AD 2018 nr 32

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Handelsanställdas förbund

mot

Holländska Ostar Stockholm AB.

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-05-23, målnummmer A-3-2018

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Peter Edin