AD 2018 nr 33

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

mot

Bäckbodagård AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-05-23, målnummer A-22-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Malin Simon Holm