AD 2018 nr 36

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svensk Pilotförening

mot

Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden.

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-05-30, målnummer A-159-2017

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund