AD 2018 nr 37

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Livskvalité 1 AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2018-05-30, målnummer A-17-2018

Ledamot: Malin Simon Holm

Rättssekreterare: Hannah Edström