AD 2018 nr 39

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Handelsanställdas förbund

mot

Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Norrbotten ekonomisk förening.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2018-06-13, målnummer A-74-2017

Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Claes Frankhammar, Johanna Torstensson, Anna Ryding och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Hannah Edström