AD 2018 nr 40

Målet gällde lönefordaran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Sveabyggen AB.

Målet gällde lönefordaran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-06-13, målnummer A-37-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: David Sandström